Iskolánk 1875-ben épült és polgári fiúiskolaként indult 17 tanulóval. 1968-tól kezdődően katonai kaszárnya szerepét töltötte be és az 1980-1981-es tanévtől kezdődően 12 tantermes iskolaként volt ismert. 2006-ban leválik a Salamon Ernő Gimnáziumtól és önálló intézményként  büszkén viseli a Vaskertes nevet.

Alig két éven át tartó bővítési és átalakítási munkálatok során nagy álmunk vált valóra. Sikerült lehetőséget biztosítani gyerekeinknek, hogy a tudás évezredében megfelelő körülmények között tanulhassanak, alkothassanak, ápolhassák hagyományaikat.

Az I-VIII osztályban jelenleg több mint 500 tanuló van. Pedagógusaink mind szakképesítéssel rendelkeznek. Gyermekközpontú iskola vagyunk, mert nemcsak tanítunk, hanem igyekszünk nevelni is a gyerekeket - hiszen ez egy iskola feladata.

Fontos szerepe van iskolánkban a szép magyar beszédnek, a szavalásnak, éneklésnek, sportrendezvényeknek, különféle vetélkedőknek, megmérettetéseknek. Az exakt tudományok tanítására is nagy gondot fordít iskolánk munkaközössége.

Ime néhány a sokszínű tevékenységek közül:

- az I-IV osztályos tanulóink minden évben mesevetélkedőn és versmondó találkozón vesznek részt

- rendszeres látogatói vagyunk a Városi Könyvtárnak, a Tarisznyás Márton múzeumnak, Tájháznak

- együtt üljük meg, mint egy nagy család, nevezetesebb ünnepeinket, mint a farsangi mulatozás és bábuégetés, március 15-i megemlékezés, Mikulás napi rendezvények, Karácsonyi készülődés, Húsvéti tojásfestés

- iskolánk tanulói részt vesznek megyei és országos tantárgyversenyeken, valamint az iskola által megszervezett vetélkedőkön, külföldi és hazai szavalóversenyeken valamint hangszer - fellépéseken díjazottak a gyerekeink

- zenei napokat szerveztünk a művészetkedvelők számára, rajzolni szerető tanulóink munkái számos pályázaton nyertek (Japánba és Indiába is eljutottak rajzaink). A számítógépes rajzverseny első díjazottai közé tartozunk, részt veszünk más iskolák által szervezett rendezvényeken, adventi koszorukkal és kopogtatókkal kedveskedünk az öregotthon lakóinak

- figyelünk és segítjük a nehéz helyzetben levő társainkat, karitatív  tevékenységeken veszünk részt

- gyerekeinknek szabadidős programokat szervezünk: gólyabál, születésnapi rendezvények, sporttevékenységek, kirándulások

- felkaroltuk  a Téglagyári – többségében roma gyerekek oktatását is.

- a sportkedvelő gyerekek különféle vetélkedőkön, versenyeken vesznek részt: fociznak, kosaraznak, jégkorongoznak, tornásznak, síversenyeken vesznek részt, ökölvívó edzésekre járnak

- hagyományos osztályok mellett 1998-tól intenzív zene és rajzoktatás folyik

- művészeti osztályokban tanuló gyerekeink koncertekkel és kiállításokkal örvendeztetnek meg bennünket

- jó kapcsolataink vannak a Megyei Tanfelügyelőséggel, a Rendőrség képviselőivel, a Művelődési Központtal, a Figura színházzal, az egyházak képviselőivel, civil szervezetekkel, Polgármesteri hivatal képvislőivel

- iskolánk pszihológusa segít a tanulási nehézségekkel és lelki problémákkal küszködő gyerekeknek és szüleiknek

- figyelünk végzős tanítványainkra is, akik pályaválasztási szaktanácsadásban részesülnek

A művészeti alapfogalmakat ismerő tanítványaink, bárhol is folytatják tanulmányaikat jelesre vizsgáznak szépérzékből, kreatívitásból. A kultúra igazi értékének ápolói. Másképp látják és értékelik önmagukat és a világot. A zene és a képzőművészet szeretete és művelése magasabb életminőséget jelent mindannyiunknak. Aktív résztvételükkel méltóan emelik a városunkban történő rendezvények színvonalát. Nemrég a Hargita Megye Tanfelügyelősége Csata  Emese volt igazgatónőt, kiváló tevékenységéért, Pro Educatione díjjal tüntette ki.  A sikernek  szívből örült a  Vaskertes Iskola munköközössége.

Igazgató

Bernád Ildikó

2016-2024 Vaskertes Általános Iskola. Az oldalt szerkeszti a H A R D I N F O