A gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola vezetőjeként köszönöm, hogy ellátogatott honlapunkra.

Alapelvünk, hogy a ránk bízott gyermekek tehetségét a legteljesebben kibontakoztassuk, mert hisszük, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Ebben segít pedagógusaink tapasztalata, felkészültsége, a családias légkör és a sokszínűség, amely jellemzi intézményünket.

Mindennapi munkánk átfogja, befolyásolja a tanulók egész élettevékenységét. Az ide belépő kisgyermekben óvja, védi és tovább fejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot. Nagy gondot fordítunk az alapkészségek fejlesztésére, a tehetséges gyerekek versenyeztetésére, a tanulási nehézségekkel küzdők segítésére. Az iskola eredményei bizonyítják, hogy következetes, értéket teremtő és átadó nevelői munka folyik az épület falai között. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás mellett a sportban is legyen sikerélményük tanulóinknak, hiszen a különböző területeken elért eredmények hozzásegítik őket személyiségük kibontakoztatásához.

Iskolánkban a becsület, a barátság, a család szeretete és megbecsülése, a mások értékeinek tiszteletben tartása, a konfliktusok elfogadható módon való kezelése, egészségünk és környezetünk tudatos megvédése és még sok fontos nevelési cél megvalósítását tűztük ki célul.

Iskolánk arculatát a művészeti oktatás teszi sajátossá. A képzés bevezetésének fő célja volt, hogy a művészeti oktatás-nevelés sajátos eszközeivel, érzelmileg gazdag, kreatív, sokoldalúan művelt fiatalokat neveljünk, a tanulók a művészeti ágak révén felfedezzék a világot, megismerjék önmaguk képességeit, fejlődjön ízlésük, értékelésük és kapjanak lehetőséget az önkifejezésre. Nagyon sok fellépési, bemutatkozási lehetőséget biztosítunk számukra: pl. évnyitó, nemzeti és egyházi ünnepek, iskolai karácsonyi műsorok, kiállítások megnyitó ünnepsége, ballagás és évzáró alkalmával. Aktívan részt veszünk a város kulturális életében is.

Kérem a tisztelt látogatót, hogy ismerje meg intézményünket honlapunkon keresztül, s ha felkeltettük érdeklődését, arra biztatom, hogy látogasson el hozzánk személyesen is.

Bernád Ildikó, igazgatónő

2016-2024 Vaskertes Általános Iskola. Az oldalt szerkeszti a H A R D I N F O