„Miben mesterkedem? –kézműves tehetségműhely”
 
          A harmadik éve elindított „Miben mesterkedem? –kézműves tehetségműhely” című program egyik célja olyan mesterségek, szakmák megismertetése a diákokkal, amelyek Székelyföldön jellemzőek, de a mai ember számára már kevésbé ismertek. Az idei program kiegészült azzal a céllal is, hogy a tanulóink megismerjék Gyergyószentmiklós köztéri alkotásait, szobrászait, képzőművészeit, tanuljanak meg nyitott szemmel járni és felfedezni a környezetükben megtalálható értékeket.
          Az első program által a fazekas mesterséggel ismerkedtek tanulóink, lehetőségük adódott egy korondi fazekasműhelybe ellátogatni, ahol részletesen bemutatták hogyan készülnek a kerámia edények. A tavalyi program a bútorfestésről, illetve táblakép festészetről szólt. Népi motívumokkal ismerkedtek tanulóink, majd a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontnak köszönhetően Tordátfalvára látogattunk, ahol Lőrincz Annamária bútorfestő bemutatta a hagyományos székelyföldi bútorfestés technikáját, illetve a homoródmenti, vargyasi festett bútorok világát. A program második része a táblakép festészet megjelenéséről és az olajfestés technikájáról szólt, amely szorosan kötődött a művészettörténeti és festészeti órákhoz. 
          Az idei program a formatervezésről, mintázásról, szobrászatról szólt. Ahogy az elmúlt években is az idei program is több részből állt. A gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal pályázatának köszönhetően ellátogathattunk a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumba, ahol betekinthettünk egy szobrászat óra folyamatába is. A program következő részeként kutatómunkát végeztek tanulóink először a világhálón, hogy hány köztéri alkotás található Gyergyószentmiklósón, hol találhatóak és kik készítették. A felkeresett, dokumentált köztéri alkotásokról kiállítást szerveztek az iskola műtermében. A nyílt műhelyóra az adventi készülődés jegyében zajlott, illetve hangolódva a városnapokra az egyik csoport Szent Miklós mellszobrát készítette el, a második csoport a gipszöntés technikájával ismerkedett, illetve a 3 csoport színes finom agyagból készített ékszereket. 
         Köszönetünket fejezzük ki Hargita Megye Tanácsának az „Ifjúsági tevékenységeket támogató, V-VIII osztályos diákok műhelytevékenységének és szaktudásának fejlesztése a megfelelő eszközök beszerzése által" című pályázaton elnyert támogatásáért, melynek köszönhetően műtermünk felszereltsége szobrászati eszközökkel és anyagokkal bővülhetett.
 
 
     
        
 
2016-2024 Vaskertes Általános Iskola. Az oldalt szerkeszti a H A R D I N F O