TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

 

A Vaskertes Egyesület által beadott “Fedezzük fel együtt nemzeti értékeinket! – közös élmény és értékgyűjtés a gyergyószentmiklósi Vaskertes Iskola diákjainak és az anyaországi testvériskolánk diákjainak bevonásával a Nemzeti Összetartozás Évében„ című pályázatunk célja az volt, hogy a Nemzeti Összetartozás Évében közösen éljük meg az összetartozás, összekapaszkodás élményét testvériskolánk, a Békés-i iskola diák és pedagógus közösségével, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a kialakult több éves kapcsolatot tovább építsük, ápoljuk – mindezt olyan közös programok által, amelyek a magyarságtudatot erősítik, lehetőséget adnak arra, hogy diákjaink megismerjék és megismertessék diáktársaikkal a lakóhelyük épített, kulturális, gasztronómiai, természeti kincseiket, közös élményekkel és barátságokkal gazdagodjanak a Gyergyói és környéki tanulmányutak, kirándulások, tevékenységek során.
Sajnos a járványhelyzet beleszólt a terveinkbe, így módosítanunk kellett az eredeti elképzelést, de nem adtuk fel teljesen, ha nem is a személyes találkozások által, de online kapcsolattartás formájában, valamint a gyerekek által készített fényképeken, rajzokon, kisfilmeken, valamint az ezekből elkészített kiadvány segítségével sikerült eljuttatnunk Gyergyószentmiklós helyi értékeit testvériskolánk diákjaihoz.

A program megvalósulásának konkrét időpontja: 2020 október – 2020 december
Helyszíne: Gyergyószentmiklós

A projekt lehetőséget adott arra, hogy beszerezzünk olyan eszközöket, amelyeket felhasználhatunk az élményszerű oktatás szolgálatában a jövőben is.
Az eszközöket a projekt során a programban résztvevő diákok/tanulók használták, de a későbbiekben is fontos szerepet tölt majd be az intézményben .
A célcsoport előnyére vált az is, hogy megtanulta kezelni a fényképezőgépet, elsajátítja a fényképezési technikákat, a videó vágó program használatát, szövegszerkesztést illetve a laptopot és nyomtatót - mindezek a készségek majd előnyt jelentenek a jövőben.

Eredmények :
- helyi értékek népszerűsítése
- kiadvány megjelentetése
- helyi turisztikai látványosságokat bemutató kisfilmek
- tudatos gondolkodás, szemléletformálás kialakítása
- a helyi értékek gyűjtése, megőrzése és ápolása és bemutatása a más régióban élő testvériskola/ testvértelepülés közösségének
- kötődés kialakítása a diákokban saját településükhöz, szülőföldjükhöz, gyökereikhez
- nemzeti azonosságunk közös megélése
- szoros baráti kapcsolatos kialakulása
- szociális, életviteli, kommunikációs kompetenciák fejlesztése
- jó gyakorlatok megosztása

 

Bernád Ildikó - projektfelelős

Gyergyószentmiklós, 2020 december 29
Támogatók :

           tev besz

 

 

2016-2024 Vaskertes Általános Iskola. Az oldalt szerkeszti a H A R D I N F O