A Vaskertes Általános Iskola versenyvizsgát hirdet

7 órás takarítónői állás

Követelmények :

érettségi vizsga, román nyelv ismerete, gyergyószentmiklósi lakhely, munkabírási képesség,  rugalmasság a munkaidő tekintetében.

Beiratozási dosszié tartalma :

-beiratkozási kérés

-személyazonossági igazolvány –eredeti és másolat

-önéletrajz

-végzettséget igazoló dokumentumok / érettségi diploma

-régiséget igazoló okirat

- rendőrség által kibocsátott erkölcsi bizonyítvány/cazier/ vagy írásbeli nyilatkozat,hogy nem büntetett előéletű

- orvosi igazolás a családorvostól

Tematika / bibliografie concurs :

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

A vizsgával kapcsolatos tudnivalók elérhetőek az iskolai hirdetőtáblán illetve az iskola honlapján www.vaskertesiskola.ro

Jelentkezni lehet az iskola titkárságán 2021. augusztus  13, csütörtök 12 óráig .

A vizsga időpontja : 2021. augusztus  23. , 9 órától  írásbeli, 12 órától szóbeli

További információk az iskola titkárságán (Kossuth Lajos utca 2 szám) vagy a  0266-362075-ös telefonszámon.

2016-2020 Vaskertes Általános Iskola. Az oldalt szerkeszti a H A R D I N F O